Repalcements list Print
Please be informed that starting from 1st January, 2009 Lombardini Corporation stopped producing the engines under the name of "Ruggerini".

All of Ruggerini motors have now their straight replacements within the Lombardini engines range and have received new production badges.

Below you will find our replacement list:

RUGGERINI  MOTOR
LOMBARDINI  REPLACEMENT
RY Series - RY50, RY70, RY75, RY103, RY110, RY125
15 LD Series - 225, 315, 350, 400, 440, 500
 Ruggerini RY50 Lombardini 15LD 225
MD Series - MD151, MD191 25 LD Series - 330/2, 425/2
 Ruggerini MD151 Lombardini 25LD 330/2
RD Series - RD211 12 LD Series - 477/2
 Ruggerini RD211 Lombardini 12LD 477/2
RD Series - RD290 9 LD Series - 626/2
 Ruggerini RD290 Lombardini 9LD 625/2
MD Series - MD350 11 LD Series - 522/3
 Ruggerini MD350 Lombardini 11LD 522/3
SP Series - SP420 11 LD Series - 626/3
 Ruggerini SP420 Lombardini 11LD 626/3

 

<div style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt; text-align: justify">Informujemy, że z dniem <strong>01.01.2009</strong> firma Lobmardini zaprzestała produkcji silników pod roboczą nazwą Ruggerini.</div><hr id="system-readmore" /><p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt; text-align: justify">Wszystkie dotychczas produkowane silniki Ruggerini znalazły swoje bezpośrednie zamienniki pod nazwą Lombardini i otrzymały nowe oznaczenia produkcyjne.</p><p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt">Poniżej przedstawiamy wykaz zamienników:</p><table border="0" cellspacing="2" cellpadding="2" width="700" style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><tbody><tr style="background-color: #ff9900"><td align="center" valign="top" style="width: 350px"><strong style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt">SILNIK  RUGGERINI<br /></strong></td><td align="center"><strong style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt">ZAMIENNIK  LOMBARDINI<br /></strong></td></tr><tr style="background-color: #cccccc"><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA RY</strong> - RY50, RY70, RY75, RY103, RY110, RY125<br /></td><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA 15 LD</strong> - 225, 315, 350, 400, 440, 500<br /></td></tr><tr><td align="center"> <img src="/images/silniki/ruggerini_ry50.jpg" border="0" alt="Ruggerini RY50" title="Ruggerini RY50" width="300" height="300" /></td><td align="center"> <img src="/images/silniki/15_ld_225.jpg" border="0" alt="Lombardini 15LD 225" title="Lombardini 15LD 225" width="300" height="300" /></td></tr><tr style="background-color: #cccccc"><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA MD</strong> - MD151, MD191 </td><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA 25 LD</strong> - 330/2, 425/2 </td></tr><tr><td align="center"> <img src="/images/silniki/ruggerini_md151.jpg" border="0" alt="Ruggerini MD151" title="Ruggerini MD151" width="300" height="300" /></td><td align="center"> <img src="/images/silniki/25_ld_330_2.jpg" border="0" alt="Lombardini 25LD 330/2" title="Lombardini 25LD 330/2" width="300" height="300" /></td></tr><tr style="background-color: #cccccc"><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA RD</strong> - RD211 </td><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA 12 LD</strong> - 477/2 </td></tr><tr><td align="center"> <img src="/images/silniki/ruggerini_rd211.jpg" border="0" alt="Ruggerini RD211" title="Ruggerini RD211" width="300" height="300" /></td><td align="center"> <img src="/images/silniki/12_ld_477_2.jpg" border="0" alt="Lombardini 12LD 477/2" title="Lombardini 12LD 477/2" width="300" height="300" /></td></tr><tr style="background-color: #cccccc"><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA RD</strong> - RD290 </td><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA 9 LD</strong> - 626/2 </td></tr><tr><td align="center"> <img src="/images/silniki/ruggerini_rd290.jpg" border="0" alt="Ruggerini RD290" title="Ruggerini RD290" width="300" height="300" /></td><td align="center"> <img src="/images/silniki/9_ld_625_2.jpg" border="0" alt="Lombardini 9LD 625/2" title="Lombardini 9LD 625/2" width="300" height="300" /></td></tr><tr style="background-color: #cccccc"><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA MD</strong> - MD350 </td><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA 11 LD</strong> - 522/3 </td></tr><tr><td align="center"> <img src="/images/silniki/ruggerini_md350.jpg" border="0" alt="Ruggerini MD350" title="Ruggerini MD350" width="289" height="300" /></td><td align="center"> <img src="/images/silniki/11_ld_522_3.jpg" border="0" alt="Lombardini 11LD 522/3" title="Lombardini 11LD 522/3" width="204" height="183" /></td></tr><tr style="background-color: #cccccc"><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA SP</strong> - SP420 </td><td style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt"><strong>SERIA 11 LD</strong> - 626/3 </td></tr><tr><td align="center"> <img src="/images/silniki/ruggerini_sp420.jpg" border="0" alt="Ruggerini SP420" title="Ruggerini SP420" width="265" height="300" /></td><td align="center"> <img src="/images/silniki/11_ld_626_3.jpg" border="0" alt="Lombardini 11LD 626/3" title="Lombardini 11LD 626/3" width="300" height="300" /></td></tr></tbody></table><p style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 9pt; text-align: justify"> </p>